Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Економічна кібернетика

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання:

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика», засвоюють знання з різних галузей економіки та економіко-математичного моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, дослідження операцій в економіці та інформаційних технологій.

Вміння і навики:

Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з методів аналізу, прогнозування та оптимального управління фінансово-економічними та економіко-виробничими системами; навичок у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних систем з метою розв’язання теоретичних та прикладних задач у галузі економіки.

Компетенції і працевлаштування:

Випускники спеціалізації «Економічна кібернетика» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у системах вироблення рішень та обіймати первинні посади у галузі економіки, розробляти та експлуатувати обчислювальні системи та комп’ютерні програми.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика» отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними техноло¬гіями. Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної освіти значно випереджує їх. Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста. Про них заслужено висловлюються як про неперевершених фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступіня магістра (051 - «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»).

Форма навчання: денна, заочна

Випускова кафедра: економічної кібернетики


Завідувач кафедри: д.е.н., доц., професор кафедри Левицький Станіслав Іванович

Профіль на Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pEaNpIoAAAAJ

Адреса: вулиця Кияшка, 16Б, кім. 322 Запоріжжя, Запорізька область, Україна, 69015

Телефон: (061) 239-90-01 (дод. 229)

E-mail: s.levitskiy(a)econom.zp.ua

Склад кафедри: 2 доктори економічних та 1 доктор фіз.мат. наук, професори; 5 кандидатів економічних наук, доцентів; викладачі, аспіранти.


Основні освітні досягнення:

23.03.2017 р. — ЗНУ, диплом переможця 2 ступеня студента 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Шарапова Владислава Сергійовича на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”.

24.03.2016 р. — ЗНУ, диплом переможця 3 ступеня студентки 3 курсу кафедри ЕК ЗІЕІТ Панасейко Софії Володимірівни на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт за напрямом “Математичні методи та моделі в економіці”.