Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання:

Студенти, що навчаються за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», засвоюють знання з аналізу, планування та організації підприємницьких, торговельних та біржових структур, ефективного управління бізнесом, започаткування власної справи, здійснення торговельних та біржових операцій.

Вміння і навики:

Студенти набувають вмінь та навичок оцінювати, планувати та організовувати успішну діяльність суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; обирати та оцінювати стратегії та проекти; застосовувати методи та інструменти для обґрунтування рішень зі створення та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; формувати та опрацьовувати необхідну інформацію; ефективно взаємодіяти зі суб’єктами ринку; проводити зовнішньоекономічну діяльність; автономно та у складі команди приймати виважені управлінські рішення; започатковувати та розвивати власний бізнес.

Компетенції і працевлаштування:

Випускники напряму «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність можуть обіймати посади керівників та менеджерів структурних підрозділів суб’єктів господарювання у всіх сферах економічної діяльності, фахівців з питань економіки, планування та організації бізнесу, спеціалістів з стратегічного та поточного планування, розробки і оцінювання проектів, консультантів та експертів з економічних питань на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, в органах влади, громадських організаціях; можуть започаткувати і розвивати власний бізнес, працювати брокерами на різних формах бірж, біржовими аналітиками, оцінщиками.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступыня магістра (076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

Форма навчання: денна, заочна