Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Публічне управління та адміністрування

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Публічне управління»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання:

Студенти, що навчаються за напрямом «Публічне управління та адміністрування», засвоюють знання міждисциплінарні, професійні за предметними областями, з узагальненим об’єктом діяльності – первинний рівень управління в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетенції для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, громади.

Вміння і навики:

Студенти набувають у процесі навчання концептуальні знання про особливості професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень у публічному секторі. Вчаться критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні професійної діяльності набувають практичних навиків управляти комплексними діями або проектами, відповідати за прийняті рішення у непередбачуваних умовах, визначати особливості та оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави.

Компетенції і працевлаштування:

Випускники напряму «Публічне управління і адміністрування» мають можливість працевлаштуватись у центральні органи виконавчої влади, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, державні і муніципальні установи, інституції громадянського суспільства, громадські об’єднання, некомерційні організації, міжнародні неурядові організації, міждержавні органи та структури, науково-освітні та науково-дослідні установи.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступіня магістра (281 - «Публічне управління та адміністрування»).

Форма навчання: денна, заочна