Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Будівництво та цивільна інженерія

Завантажити освітню програму спеціальності (.pdf)

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми:

Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва; державного управління на рівні районів, міст і внутрішньоміських районів; колективних, громадських та особистих послуг. Вони володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів і автомобільних шляхів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками

Ключові результати навчання:

 • Знання з предметної області
 • Розробка окремих планувальних рішень
 • Використання об`ємно-планувальних рішень для подальшого проектування
 • Опрацювання технічної інформації
 • Оцінка геологічних особливостей будівельного майданчика
 • Визначення напружено-деформованого стану стержневих елементів споруди
 • Розробка будівельно-конструктивних рішень
 • Гідравлічні розрахунки трубопроводів і навантажень на будівлі
 • Вирішення окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання та вентиляції
 • Будівельні процеси та організація будівельного виробництва
 • Підготовка виробництва робіт на будівельному майданчику
 • Керівництво будівельними процесами
 • Управління виробництвом
 • Контроль якості робіт

Когнітивні уміння та навички з предметної галузі:

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін під час проектування та будівництва промислових будівель та споруд, автомобільних доріг та аеродромів, мостів і транспортних тунелей, систем опалення та вентиляції
 • Вміння проводити випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, знання технологічних процесів їх виготовлення, розробка енергоощадних технологій у будівництві
 • Здатність застосовувати знання та навички для розв’язання якісних і кількісних задач, систем водопостачання та водовідведення.

Практичні навички з предметної галузі:

 • Визначення напружено-деформованого стану конструктивних елементів і будівлі в цілому
 • Проектування металевих конструкцій
 • Проектування залізобетонних конструкцій
 • Проектування основ і фундаментів
 • Організація будівельного виробництва Керівництво будівельними процесами
 • Контроль якості виконання будівельно — монтажних робіт

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (192 - «Будівництво та цивільна інженерія»).

Форма навчання: денна, заочна