Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Бакалавр - Економіка підприємства

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Профіль програми:

Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах: економіка виробничо-господарської діяльності підприємства, планування і контролювання на підприємстві, ціноутворення, інвестиційна діяльність підприємства, економіка праці, система оподаткування підприємств, аналіз проектів, організування виробництва, формування стратегії підприємства, розвиток підприємства, організація інноваційної діяльності підприємства.

Ключові результати навчання:

Фахівці з економіки підприємства здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:

 • формування економічної стратегії підприємства та вибір раціональних форм господарювання;
 • організація економічного механізму функціонування акціонерних компаній та господарських товариств;
 • удосконалення організаційної структури підприємства, розвиток основного виробництва, допоміжних та обслуговуючих структур;
 • обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємств;
 • організація господарського механізму державного підприємства;
 • організація і управління на підприємствах малого бізнесу та в господарствах недержавного сектору економіки;
 • здійснювати порівняльну ефективність процесів приватизації та корпоратизації на підприємствах різних форм господарювання і власності;
 • враховувати особливості ціноутворення;
 • формування та використання доходів підприємств різних типів та форм власності;
 • формування виробничих фондів підприємства та аналізувати ефективність їх використання;
 • організація праці та ефективність використання робочих місць;
 • ефективність матеріально-технічного постачання, випуску і реалізації продукції;
 • зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • розроблення бізнес-плану діяльності підприємства;
 • інформаційні системи управління підприємством.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР магістра (051 - «Економіка», спеціалізація «Економіка підприємства»).

Форма навчання: денна, заочна