Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Філологія

Діяльність спеціаліста з перекладу зосереджена в області гуманітарних знань, міжмовної комунікації, освіти.


Спеціалізації:

 • англійська
 • німецька
 • французька

Кваліфікації:

 • перекладач зі знанням економіки

Діяльність перекладача передбачає:

 • володіння мовами (вітчизняній і іноземним) в усній і письмовій формі;
 • лінгвістичною теорією, включаючи знання, стилістику, історію мови, діалектологію, спеціальну термінологію деяких галузей науки і техніки;
 • знайомство з закордонною і вітчизняною літературою і тенденціями її розвитку;
 • знання в галузі економіки й інформаційних технологій.

Фахівець-перекладач може займати посади: - перекладача;

 • гіда-перекладача;
 • перекладача науково-технічної літератури;
 • перекладача-референта;
 • перекладача-менеджера;
 • перекладача-редактора;
 • консультанта;
 • співробітника по зв'язках із громадськістю;
 • керівника служб, зв'язаних з комунікативно-інформаційною й економічною діяльністю підприємств і організацій;
 • викладача.

Фахівець з перекладу підготовлений до вирішення наступних завдань у науково-дослідній сфері:

 • дослідження мови і літератури в їхньому сучасному стані й історичному розвитку; у практичній сфері:
 • здійснення міжмовної комунікації й обміну інформацією;
 • складання, переклад і редагування комерційних документів;
 • діяльність в галузі туризму і культурного обміну.

Професійні характеристики фахівця-перекладача включають:

 • поглиблені знання іноземних мов;
 • освоєння всіх елементів системи класичних мов;
 • оволодіння навичками читання і перекладу текстів особливої складності, а так само жанрової і професійної спрямованості;
 • знання економіки й інформаційних технологій.

Можливості продовження освіти випускника:

 • Випускник спеціальності "Переклад" підготовлений до навчання в магістратурі й аспірантурі.