Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Туризм
Випускник спеціальності "Туризм" підготовлений для організаційної , планово- економічної , аналітичної , технологічної , контрольної діяльності в галузі туристичного обслуговування.

Випускник спеціальності "Туризм" :

  • займається реалізацією комплексу туристичних послуг;
  • вивчає вітчизняний та зарубіжний ринок послуг ;
  • робить аналіз змісту , вартості , особливостей послуг готелів , музеїв , транспортних підприємств ;
  • бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів ;
  • самостійно здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів та екскурсій;
  • проводить рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення , проведення змістовного дозвілля , ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем ;
  • надає повну інформацію про обсяг , умови та якість туристичних послуг;
  • самостійно укладає угоди на туристичні послуги і веде контроль їх виконання.

Випускник спеціальності "Туризм" знає організацію комерційної діяльності , методику маркетингових досліджень , податкову систему , бухгалтерський облік і акціонерне справа, менеджмент у невиробничій сфері , правила організації національного та міжнародного туризму.

Випускник спеціальності "Туризм" вміє керувати людьми , користуватися обчислювальними та інформаційними системами , розробляти напрямки національного та міжнародного туризму.