Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Підсумки Міжнародного науково-практичного семінару 2008
 23-24 травня 2008 року в Запорізькому інституті економіки й інформаційних технологій пройшов I Міжнародний науково-практичний семінар:  «Проблеми конкурентноздатності економіки в умовах євроінтеграції:  регіональні аспекти». Семінар проведено відповідно до плану науково-методичних конференцій і науково-практичних семінарів разом з Міністерством  освіти і науки та Міністерством фінансів України. Організаторами семінару виступили Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Інститут економіки промисловості Національної  академії наук України, Запорізька обласна державна адміністрація,  Донецький Національний Університет, Центр досліджень податкової системи УДПУ,  регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у м. Донецьку. Метою Семінару стало визначення основних проблем соціально-економічного розвитку, реалізації потенціалу конкурентноздатності промислових регіонів України і вироблення стратегічних рішень і операційних завдань з їхнім вирішенням в умовах поглиблення інтеграційних процесів і децентралізації управління економіки.

 У пленарному засіданні прийняли участь:
 • академік Геєць В.М. (член Президії НАН України, директор "Інституту економіки і прогнозування НАН України")
 • академік Амоша А.І. (д.е.н., проф., директор інституту промисловості України), член-кореспондент НАН України (директор Інституту демографії і соціальних досліджень)
 • Ефименко Т.И. (д.е.н., проф., заступник Міністра фінансів України)
 • Лібанова Є.М. (член-кореспондент НАН України, директор Інституту демографії і соціальних досліджень)
 • Шевцов А.І. (д.т.зв., проф., директор Регіональної філії НІСД у м. Дніпропетровську)
 • Біляков В.М. (д.е.н., директор Дніпровського регіонального центру інноваційного розвитку)
 • Ільяшов М.А. (д.т.зв., проф., перший заступник ген. директори ТОВ «Група «Енерго»)
 • Макогон Ю.В., (д.е.н., проф., директор Регіональної філії НІСД у м. Донецьку)
 • Мокій А.И. (д.е.н., проф., проректор Львівської комерційної академії) та інші доктори наук.

А також Запорізький міський голова Євген Карташов, в.о. голови Запорізької обласної держадміністрації Валерій Черкаска, заступник голови Запорізької обласної держадміністрації Олександр Бережной.

Учасники семінару.

 Секційне обговорення проводилося по таким напрямкам:
 • Проблеми конкурентноздатності регіонів в умовах поглиблення міжнародної інтеграції України.
 • Пріоритети і способи інноваційного розвитку регіональної економіки.
 • Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації управління економікою.
 • Напрямки поліпшення еколого-техногенної ситуації в регіонах з “старопромисловими” галузями.
 • Європейський досвід реструктуризації “старопромислових” галузей і підходи до його імплементації на мезорівні управління.
 • Моделювання складних соціально-економічних систем у нестабільному середовищі.

 Підсумки семінару:

За підсумками I Міжнародного науково-практичного семінару були розроблені аналітичні матеріали і РЕКОМЕНДАЦІЇ  та спрямовані в державні і регіональні органи управління, а також на великі підприємства і бізнес структури, навчальні, науково-дослідні установи.
По загальному рішенню всіх учасників, Міжнародний семінар «Проблеми конкурентоспроможності економіки в умовах євроінтеграції:  регіональні аспекти» буде проводитися на регулярній основі, на базі Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.