Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Міжнародный науково-практичний семінар

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій спільно з провідними вітчизняними та закордонними науково-дослідницькими і навчальними закладами  28-29 травня 2010 року  згідно плану науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів МОН України проводить міжнародний науково-практичний семінар “Стратегії протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: регіональний вимір”. 

Програма семінару.

 

Для обговорення на семінарі пропонуються такі напрями:

Регіональний розвиток в посттрансформаційний період
-  Забезпечення міжрегіональної соціально-економічної інтеграції України
-  Міжрегіональна інтеграція в системі зміцнення економічної безпеки держави
-  Шляхи вдосконалення територіальної структури виробничих факторів і
   забезпечення конкурентних переваг  eкономіки в умовах обмежених ресурсів
-  Проблеми легалізації економічного розвитку та протидії корупції на регіональному рівні правління
-  Структурно-інституціональна криза в умовах інерційності розвитку соціально-економічної системи
-  Моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів, кризових явищ і процесів.
-  Інформаційна компонента кризових закономірностей розвитку соціально-економічних систем.

Після проведення семінару буде опубліковано рекомендації для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Наукові роботи будуть опубліковані в Збірнику наукових праць Інституту економіки промисловості НАН України, рекомендований як фахове видання.
До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.
Запрошення
Інформаційний лист 
Заявка на участь у конференції