Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Молодший спеціаліст - Інформаційна діяльність підприємства

Кваліфікація - молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства.

Випускник спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства»:

  • вміє обробляти внутрішню і зовнішню інформацію, використовувану для управління підприємствами;
  • вивчає структури і технології роботи інформаційних систем на підприємствах, принципи управління соціально-економічними системами;
  • вміє складати бізнес-плани підприємницької діяльності, формувати мережу електронних магазинів;
  • володіє навичками впровадження новітніх технічних засобів, інформаційних систем в управління підприємств малого бізнесу і великих міжнародних компаній, спираючись на нормативну базу та інтернет-технології економічних дисциплін;
  • здійснює розробку заходів щодо захисту інформації та програм на основі стандартів та нормативно-законодавчої бази;
  • оцінює надійність ефективності експлуатації інформаційної системи;
  • створює бази даних, обробляє дані з використанням програмного забезпечення, проводить фінансово-економічні розрахунки за допомогою комп'ютера.