Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Молодший спеціаліст - Туризм

Кваліфікація – молодший спеціаліст з туризму.

Випускник спеціальності «Туризм»:

  • володіє методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг в процесі планування туристичних подорожей, бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
  • вміє організовувати роботу туристичного агента у сфері внутрішнього, міжнародного, спортивного, етнографічного та «зеленого» туризму відповідно до вимог безпеки життєдіяльності, охорони праці та правових основ законодавчо - нормативної бази;
  • володіє системою знань з організації програми обслуговування, страхування туристів, роботі з туристичними документами в рамках процесу комплектації туристичної подорожі;
  • здатний планувати, формувати, просувати і реалізовувати туристичний продукт, виконує рекламну діяльність;
  • використовує сучасні інформаційні технології в туристичному обслуговуванні населення, володіє діловими способами комунікацій у професійній сфері, знає основи ділового спілкування, навички роботи в команді.