Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Молодший спеціаліст - Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація - молодший спеціаліст з підприємства, торгівлі та біржової діяльності.

Випускник спеціальності «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»:

  • володіє сучасними методами планування й організації роботи на підприємствах і функціональних підрозділах різних організаційно-правових форм галузей народного господарства;
  • володіє принципами прийняття і реалізації економічних та управлінських рішень;
  • бере участь у реалізації проектів в усіх напрямках діяльності підприємства;
  • досліджує результати аналізу господарської діяльності підприємства;
  • володіє основами бухгалтерського обліку на підприємстві;
  • володіє інформаційними технологіями для вирішення економічних завдань.