Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Загальна інформація

 Запорізький Інститут Економіки та Інформаційних Технологій
ЗІЕІТ - сучасна престижна освітня установа європейського рівня за змістом навчальних планів і програм, матеріально-технічною базою, інформаційно-технічним забезпеченням та організацією навчального процесу.
 Акредитація
Інститут акредитовано за IV рівнем державної акредитації.

По закінченню навчання видається державний диплом.

ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію «International Education Society, London».
Випускники ЗІЕІТ крім державного диплома про вищу освіту мають змогу отримати також міжнародний сертифікат IES.


Висновки експертних комісій:
Висновки експертної комісії (16.01-18.01 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти
Висновки експертної комісії (16.01-18.01 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня вищої освіти
Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2018р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти
Висновки експертної комісії (16.10-18.10 2018р.) про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» зі спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти
Висновки експертної комісії (21.03-23.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
Висновки експертної комісії (19.03-21.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг»
Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2017р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп'ютерна інженерія зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Висновки експертної комісії (8.11-10.11 2017р.) про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»
Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»
 Ліцензування
Ліцензії:
Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 073 «Менеджмент»
Ліцензування за першим (бакалаврським) рівнем освіти спеціальності 227 Фізична реабілітація
Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 051 «Економіка»
Ліцензування за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності 081 «Право»
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг»
 Рівні підготовки
Інститут забезпечує ступеневу підготовку:
  • Бакалаврів
  • Магістрів
  • Аспірантів
 Навчальний комплекс
ЗІЕІТ реалізує комплексний підхід до навчання.
До освітнього комплексу ЗІЕІТ входять ліцей, коледж, інститут.
 Філії
Мелітопольский відокремлений підрозділ ЗІЕІТ
  • 72313, м. Мелітополь, пр. 50 років Перемоги, 21А
  • Тел./факс: (06192) 5-06-68, 5-60-47

Криворізький відокремлений підрозділ ЗІЕІТ
  • 50007, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 108
  • Тел./факс: (0564) 92-27-81, (0564) 92-27-79