Українська (Україна)

English (United Kingdom)

Русский (Россия)

Конференції
 Науковий журнал «ПРАЦІ ЗІЕІТ»

Журнал засновано у 2012 році. ISSN 2308-9261

Засновник: Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ).

На першому етапі журнал буде друкуватися двічі на рік. У журналі будуть розміщуватися оригінальні статті та короткі повідомлення в області інформаційних технологій, економіки, менеджменту та багатьох інших напрямів приладних досліджень. Публікації попередньо мають пройти обов'язкове рецензування. Журнал, у першу чергу, орієнтовано на відображення результатів науково-дослідницької діяльності викладачів, студентів, аспірантів та їх колег, на та тих, хто формує відкрите обговорення здобутих наукових результатів.

Детальніше за адресою журналу: «Праці ЗІЕІТ»

 Міжнародний науково-практичний семінар 2012

Згідно плану науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України 27-28 травня 2012 року у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій традиційно відбудеться V Міжнародний науково-практичний семінар «Структурно-інституціональна трансформація та безпека економіки регіонів в процесі модернізації держави».

Учать у семінарі, зокрема у програмовому комітеті семінару видатних науковців України, таких як голова комітету ВРУ з бюджетних питань Баранов В.О., віце-президент НАН України, академік НАН України, Геєць В.М., академіки Амоша О.І., Вишневський В.П., Лібанова Е.М., член-кореспонденти НАН України Власюк О.С., Єфименко Т.І., Лисенко Ю.Г., професори Андрійчук В.Г., Біляков В.М., Варналій З.С., Кравців В.С., Макогон Ю.В., Філіпенко А.С., Хлобистов Є.В., Школа І.М., Якубовський С.О. та ін. підкреслює статус семінару як важливого науково-практичного заходу у науковому просторі нашої держави.

У пленарному засідання приймуть участь органи місцевої влади, зокрема голова Запорізької міської влади Матвієнко Павло Дмитрович, голова Запорізької міської обласної адміністрації Пеклушенко Олександр Миколайович, міський голова м. Запоріжжя Сін Олександр Ченсанович, голова податкової адміністрації Тімарцев Олексій Юрійович.

Потенціал цьогорічного семінару є надзвичайно високим, адже тематичні напрями семінару відповідають сучасній соціально-економічній ситуації в нашій державі та міжнародному середовищі, отже обґрунтування теоретичних підстав та практичних рекомендацій з удосконалення політики структурної та інституціональної трансформації, зміцнення безпеки економіки регіонів в процесі модернізації держави є актуальним та своєчасним завданням.

Співорганізаторами семінару виступили Міністерство фінансів України, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада, податкова адміністрація Запорізької області, Відділення економіки НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, провідні науково-дослідні центри та інститути, вищі навчальні заклади України, Росії, Польщі та Великобританії, громадські організації та підприємства регіону.

Вже другий рік поспіль семінар відбувається у спільній організації з Промисловим інвестиційно-інноваційним форумом (25-28 травня), що проводиться Запорізькою торгово-промисловою палатою.

Крім традиційного формату проведення (пленарне та секційні засідання) планується проведення наукової конференції «Передумови та пріоритети українсько-польського співробітництва в умовах посилення євроінтеграції» спільно з вищими навчальними закладами Польщі (27-28 травня).

За результатами семінару планується формування рекомендацій до органів державної влади та публікація фахового збірника наукових праць у Інституті економіки промисловості.

 Інформація про попередні Міжнародні семінари: